ซีพีแรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ซีพีแรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น.ณ ห้อง FORTURE 4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

เชิญร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่าง บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ความร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ยกระดับการให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่
ในโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

พร้อมกระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานและเบเกอรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โดยได้รับเกียรติจาก

คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

 

พร้อมสัมภาษณ์แนวทางความร่วมมือในการบันทึกข้อตกลง

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 15.30 น.

ณ ห้อง FORTURE 4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *