IndiGrid รายงานผลประกอบการรายไตรมาสแข็งแกร่ง

IndiGrid รายงานผลประกอบการรายไตรมาสแข็งแกร่ง

IndiGrid รายงานผลประกอบการรายไตรมาสแข็งแกร่ง

สาระสำคัญ

- เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยประจำไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.75 รูปี
- เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 3.67 รูปี สูงกว่าตัวเลขประเมินเบื้องต้นที่ 3.6 รูปี
- ยืนยันตัวเลขประมาณการส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยสำหรับปีงบการเงิน 2561 ที่ 9.2 รูปี หรือคิดเป็น11.0 รูปีเฉลี่ยต่อปี

IndiGrid ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (InvIT) รายแรกของอินเดียในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ประกาศผลประกอบการเต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก โดยรายได้รวมอยู่ที่ 1,323 ล้านรูปี (INR) ด้วยแรงหนุนจากการมีสินทรัพย์อยู่ในระดับสูง ขณะที่ EBITDA รวมในช่วงไตรมาสอยู่ที่ 1,223 ล้านรูปี ส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิที่เพียงพอจะจ่ายให้ผู้ลงทุน (Net Distributable Cash Flow: NDCF) อยู่ที่ 1,014 ล้านรูปี

(โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/569718/IndiGrid_Logo.jpg )

Board of Sterlite Investment Managers Limited ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนของ IndiGrid ได้อนุมัติจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (Distribution per Unit: DPU) ที่ 2.75 รูปีต่อหน่วยสำหรับไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2561 ซึ่งส่งผลให้ DPU ช่วงครึ่งปีแรกของปีงบการเงิน 2561 อยู่ที่ 3.67 รูปีต่อหน่วย และ IndiGrid คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย DPU ที่ 9.2 รูปีต่อหน่วยในปีงบการเงิน 2561 ได้

Mr. Pratik Agarwal ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IndiGrid กล่าวในโอกาสเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสในครั้งนี้ว่า "เราทำผลงานได้ดีในไตรมาสแบบเต็มไตรมาสครั้งแรก ทั้งยังออกมาดีกว่าในรายงานประเมินเบื้องต้นอีกด้วย เรามองว่าผลประกอบการจะเพิ่มขึ้น จากการที่เราได้ซื้อสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เราได้กำหนดไว้"

IndiGrid อยู่ระหว่างการซื้อธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ RAPP Transmission Company Limited, Purulia and Kharagpur Transmission Company Limited และ Maheshwaram Transmission Limited ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการซื้อสินทรัพย์เหล่านี้จะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 ของปีงบการเงิน 2561 และจะส่งผลให้ DPU เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี