สยามลวดเหล็กฯ มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

สยามลวดเหล็กฯ มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

5 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนจันทน์ โรงเรียนวัดหนองกระบอก โรงเรียนวัดละหารไร่ โรงเรียนบ้านหนองละลอก และโรงเรียนบ้านมาบตอง

 

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัทในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ในนาม “คณะชุมชนสัมพันธ์ โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง”  จัดกิจกรรมเพื่อสังคม  “มอบทุนการศึกษา และเสื้อกีฬาโปโลสำหรับใส่ทำกิจกรรม”  ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนจันทน์ โรงเรียนวัดหนองกระบอก โรงเรียนวัดละหารไร่ โรงเรียนบ้านหนองละลอก และโรงเรียนบ้านมาบตอง   เพื่อเป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการกีฬาให้กับเยาวชนในชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

จิรานุช กองทอง                                                                                    

ดลภัทร  โชโต

บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด                                           

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด       

โทร.02-693-7835 ต่อ 25                                                                    

โทร. 02-937-0060 ต่อ 1111