สภาหอการค้าฯ จับมือ บิ๊กซี ยกระดับผักและผลไม้ไทยตามมาตรฐาน  

สภาหอการค้าฯ จับมือ บิ๊กซี ยกระดับผักและผลไม้ไทยตามมาตรฐาน  

ยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐาน  ThaiGAP เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค “เกษตร 4.0” เพื่อเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมผนึกกำลังกับ นายพิริยะ กมลเดชเดชา ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าประเภทอาหารสด บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี  พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้ ผลิตสินค้าให้มีมาตรฐาน เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐาน  ThaiGAP เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค “เกษตร 4.0” เพื่อเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้มีความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  ณ  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทบีเจซี
คุณวรลักษณ์ เด่นสกุล (เพลิน) มือถือ 081-446-3205 อีเมล์ [email protected]
คุณจิราทิพย์ สูรย์ส่องธานี (บุ๋ม) มือถือ 081-9377993 อีเมล์ [email protected]