งาน In Reverence and Remembrance of the Great King

งาน In Reverence and Remembrance of the Great King

รพ.บำรุงราษฎร์ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทยวันนี้ - 29 ต.ค.60  

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายชุด In Reverence and Remembrance of the Great King เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย  เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการ

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 ต.ค. 2560 เวลา 6.00 น. - 22.00 น. ณ ทางเดินเชื่อมอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3 สอบถามข้อมูล 02 066 8888