DITP รวมพลังผู้ประกอบการกว่า 1,000 บริษัท

DITP รวมพลังผู้ประกอบการกว่า 1,000 บริษัท

เปิดมิติใหม่ของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในงาน “STYLE” ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในเอเชีย

 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค (กลาง) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ (ซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เยี่ยมชมงาน STYLE” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์มิติใหม่ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้รวมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างชาติกว่า 1,000 บริษัท ได้เจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากทั่วโลก ภายในงานยังมีนิทรรศการอีกกว่า 20 นิทรรศการที่จะช่วยจุดประกายไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาสและความสำเร็จให้ธุรกิจเพิ่มขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2560 ฮอลล์ 98-104 บนพื้นที่กว่า 40,000 ตร.ม. ณ ไบเทค บางนา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usane[email protected]