ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมอบพัดลมแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมอบพัดลมแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

นายสัญญา เบ้าพูนทอง มอบเงินทุนร่วมสนับสนุนการติดตั้งพัดลมแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดเขาคันทรง จ.ชลบุรี

 

 

นายสัญญา เบ้าพูนทอง ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินทุนร่วมสนับสนุนการติดตั้งพัดลมแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดเขาคันทรง ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี เพื่อปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร ให้เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ที่ดีของเด็ก