ท่อน้ำไทย มอบอาคารตากผ้าสำหรับเด็กและเยาวชน

ท่อน้ำไทย มอบอาคารตากผ้าสำหรับเด็กและเยาวชน

 

วันที่ 1 ก.ย 2560 ที่ผ่านมา นางกิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับมอบอาคารตากผ้าสำหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จากจังหวัดเชียงใหม่ จาก พลเอก ชานุกร ตัณฑโกศล ที่ปรึกษากองทุนท่อน้ำไทยฯบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด จำนวน 125,000 บาท ในการนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่