สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการผู้ต้องขังหญิง  

 

ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่  5 จากซ้ายแถวบน) พร้อมคณะจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับทัณฑสถานหญิง ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้การบำบัดรักษาผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยด้วยโรคผิวหนังชนิดต่าง ๆโดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาประมาณ 500 กว่าคน ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-716-6857, 081-421 5249