ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 31

ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 31

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 31 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 31 โดยมี นางสาวเฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนน

บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

 

      

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี