“บิ๊กบี้” มอบโอวาทแก่เยาวชน ลุยศึก World Skills

“บิ๊กบี้” มอบโอวาทแก่เยาวชน ลุยศึก World Skills

รมว.แรงงาน มอบโอวาทแก่คณะเยาวชนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills Abu Dhabi 2017 ครั้งที่ ๔๔

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทคณะเยาวชนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills Abu Dhabi 2017 ครั้งที่ ๔๔ ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖ คน ๒๔ สาขา ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน
           

พลเอกศิริชัยฯ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทยและนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับเยาวชนตัวแทนของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ที่มีกำหนดเดินทางไปกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดความสำเร็จบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ตัวแทนของประเทศไทยทั้ง 26 คน คือ ความหวังของครอบครัว คนรุ่นใหม่ และประเทศชาติที่จะแสดงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอนาคต โดยเชื่อมั่นว่าศักยภาพของตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนมีความพร้อมที่จะแสดงให้ทั่วโลกได้ประจักษ์
           

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า จากการที่ได้ไปเยี่ยมชมการเก็บตัวฝึกซ้อม ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนและอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญและมีความพร้อม ในการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินั้น ถือเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาตนเองกับโอกาสในครั้งนี้ โดยเชื่อว่าความพยายามจะสามารถนำความภาคภูมิใจกลับประเทศไทย ได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับเยาวชนจากต่างประเทศ จึงขอให้ใช้โอกาสนี้นำมาพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อนำมาถ่ายทอดให้บุคคลอื่นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป