เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รับรางวัล" No.1 Brand Thailand 2016-2017"

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รับรางวัล" No.1 Brand Thailand 2016-2017"

อุรวี เงารุ่งเรือง มอบรางวัลให้แก่ นรุตม์ เจียรสนอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป


อุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล" No.1 Brand Thailand 2016-2017"ให้กับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป รับมอบโดย นรุตม์ เจียรสนอง ผู้อำนวยการฝ่ายการ

ตลาดบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จากผลการสำรวจให้คะแนนรวม 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสาร Marketeerและบริษัทวีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี เพิ่มพล

โพธิ์เพิ่มเหม ร่วมยินดีด้วย ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้