TEAM GROUP-SCG ผนึกกำลังร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

TEAM GROUP-SCG ผนึกกำลังร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำสืบสานพระราชปณิธาน“รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ร่วมกับ SCG ณ เขาคร่าว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย คุณประสงค์ หวังรัตนปราณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำสืบสานพระราชปณิธาน“รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ร่วมกับ SCG นำ

โดย คุณมนสิช สาริกะภูติ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ในเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)และพนักงานจิตอาสา เอสซีจี สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาคร่าว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา.

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารการตลาด โทร. 02 509 9000 ต่อ 2017 คุณกรรณิการ์