โลจิสติกส์ม.ศรีปทุมคว้า3รางวัล ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

โลจิสติกส์ม.ศรีปทุมคว้า3รางวัล ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

ทีมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้า 3 รางวัลในการ

ทีมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า3รางวัลในการประกวดแข่งขันระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ(Smart Logistics) ในงาน Thailand Transport 4.0 โดยทีม Pringles ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัล 15,000 บาท ทีม Trust ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมรับเงินรางวัล 8,000 บาท และทีม Asian Fruit Market&Delivery คว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้