ประชุม “สถาปัตยกรรมสีเขียว”

ประชุม “สถาปัตยกรรมสีเขียว”

ที่เน้นความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่ม ARCASIA ซึ่งเป็นตัวแทนด้าน Architect จาก 12 ประเทศในอาเซียน เข้าร่วมประชุม


สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และ ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงาน เป็นเจ้าภาพจัดงาน

ประชุม ACGSA ROUNDTABLE ON GREEN & SUSTAINABLE ARCHITECTURE ในหัวข้อ Future of Vernacular Sustainability การออกแบบงาน “สถาปัตยกรรมสีเขียว” ที่เน้นความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่ง

แวดล้อม โดยมีกลุ่ม ARCASIA ซึ่งเป็นตัวแทนด้าน Architect จาก 12 ประเทศในอาเซียน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

 

สอบถามเพิ่มเติม : เตชินี แก้วดวงงาม โทร. 061-991-6154 , มงคล หงส์นพคุณ 083-051-0361