ประเพณีบุญแห่มาลัยข้าวตอก ปี2560 จ.ยโสธร

ประเพณีบุญแห่มาลัยข้าวตอก ปี2560 จ.ยโสธร

ณ.อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2560

กว่าจะเป็นมาลัยพวงใหญ่สวยงามขั้นตอนการทำมีแสดงสาธิต ให้ชมพร้อมด้วยการประดับมาลัย วันนี้เป็นแรก ขบวนเริ่มตั้งกันแล้ว ณ.ที่ว่าการอำเภอมหาชนะขัย เพื่อเตรียมพร้อมพิธีเปิดในค่ำคืนนี้ #รีบมาชมขบวนสวย #ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก #มหาชนะชัย #ยโสธร #เที่ยวไทย #ออกไปเที่ยวกัน #lp