“วปอ. รุ่น 58 เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช”

“วปอ. รุ่น 58 เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช”

สมทบทุนสร้างอาคารเพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคาร นวมินทรบพิตร84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

 

พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์(แถวหลังที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะนักศึกษา วปอ. รุ่น 58 ร่วมมอบเงิน 54,407,000.- บาท จากการจัด

กิจกรรม "วปอ.58 เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคาร นวมินทรบพิตร84 ฃ

พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา(แถวหลังที่ 10 จากขวา) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้./