พิธีเปิด “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 255

พิธีเปิด  “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 255

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนเวลา 13:30 น.ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559”

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์   เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

 

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนเวลา 13:30 น.ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาคาร 2-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี