จัดงาน "70 ปีร่มฉัตรกษัตรา 84 พรรษาพระราชินี"

จัดงาน "70 ปีร่มฉัตรกษัตรา 84 พรรษาพระราชินี"

วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.นี้ เวลา 16.00-20.00 น. ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช

พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6 พร้อมด้วยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเครือข่าย 8 สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน  ร่วมแถลงข่าวจัดงาน "70 ปีร่มฉัตรกษัตรา 84 พรรษาพระราชินี" เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.นี้  เวลา 16.00-20.00 น. ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช