อบรมหลักสูตร “คิดอย่างมีกลยุทธ์”

อบรมหลักสูตร “คิดอย่างมีกลยุทธ์”

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี ผู้เชี่ยวชาญ สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “คิดอย่างมีกลยุทธ์” โดยดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี ผู้เชี่ยวชาญ สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 23

สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: [email protected] หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “ฝึกอบรม”  

Rungarun Rangsiyawong

Public Relations OfficerThailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456 or 08 1402 8182

E-mail: [email protected]