อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองของสุดยอดนักขาย รุ่นที่ 3

อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองของสุดยอดนักขาย รุ่นที่ 3

วันที่จัดกิจกรรม : 13 กันยายน 2559 เวลา : 08.30 – 16.30 น.สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Training & Workshop | เทคนิคการเจรจาต่อรองของสุดยอดนักขาย (ปิดการขายอย่างสมบูรณ์) รุ่นที่ 3

THENEGOTIATION OF THE GOOD STAR SALESPERSON

เทคนิคการเจรจาต่อรองของ สุดยอดนักขาย (ปิดการขายอย่างสมบูรณ์)รุ่นที่ 3โดย อาจารย์วิไล พึ่งผล

วันที่จัดกิจกรรม : 13 กันยายน 2559 เวลา : 08.30 – 16.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม / คุณยุทธวัฒน์, คุณนิศาชล โทรศัพท์: 02-345-1124 มือถือ: 086-329-1977

สมัครกิจกรรม : http://ftimatching.com/news_inside.php?news_id=571