BRR สร้างความมั่นคงด้านผลผลิต รับจังหวะราคาน้ำตาลโลกขาขึ้น

BRR สร้างความมั่นคงด้านผลผลิต รับจังหวะราคาน้ำตาลโลกขาขึ้น

BRR สร้างความมั่นคงด้านผลผลิตรับจังหวะราคาน้ำตาลโลกขาขึ้น หนุนผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังเติบโตแข็งแกร่ง

‘บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ หรือ BRR เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งด้านผลผลิตอ้อยในรอบการผลิตปี 2559/2560 ตั้งเป้ามีอ้อยเข้าหีบกว่า 2.5 ล้านตันและผลิตเป็นน้ำตาลทรายได้ราว  280,000 ตัน รับจังหวะราคาตลาดโลกพุ่ง เร่งส่งมอบน้ำตาลทรายให้แก่ลูกค้า หนุนผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่ง มั่นใจภายใน 2 ปีผลผลิตอ้อยเข้าหีบแตะ 3 ล้านตันและผลผลิตน้ำตาลทราย 350,000 ตัน ช่วยสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในระยะยาว ขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/59 ทำรายได้รวม 1,208 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 41.5 ล้านบาท 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวสีรำส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศและนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า แผนการผลิตน้ำตาลทรายของรอบฤดูการผลิตปี 2559/2560 บริษัทฯ คาดว่าจะผลิตน้ำตาลทรายได้ 280,000 ตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2.5 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็นผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ย (ยิลด์) อยู่ที่ 115 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หลังจากบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมด้านการเพาะปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 200,000 ไร่ รอบรัศมีโรงงาน 40 กิโลเมตร เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพผลผลิตอ้อยและการจัดส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานที่ยังสามารถคงคุณภาพได้ดีที่สุด หวังสร้างมูลค่าสูงสุดที่ได้จากการเพาะปลูกอ้อย

 

ทั้งนี้ จากภาพรวมผลผลิตในรอบการผลิตดังกล่าว บริษัทฯ มองว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้ จะสามารถเก็บเกี่ยวรายได้จากธุรกิจจำหน่ายน้ำตาลทรายซึ่งสอดรับกับจังหวะราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอยู่ในช่วงปรับตัวขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนธุรกิจน้ำตาลทรายของกลุ่ม BRR ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนก็จะมีความมั่นคงด้านวัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

 

“เรามีแผนสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง โดยจากการดำเนินการเพาะปลูกอ้อยในปีนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านผลการดำเนินงานของ BRR ในระยะยาวมีการเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งเราวางเป้าหมายว่าภายใน 2 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบกว่า 3 ล้านตันอ้อยและจะสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ถึง 350,000 ตัน ซึ่งจะทำให้รายได้จากธุรกิจจำหน่ายน้ำตาลทรายของ BRR เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต” นายอนันต์ กล่าว

 

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/59 (เมษายน-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,208 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 41.5 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ในครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,704 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 167 ล้านบาท

 

ประธานกรรมการบริหาร BRR กล่าวว่า ตอนนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทในเครือ 2 แห่ง คือ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (BEC) และ บริษัทบุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (BPC) โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเม็ดเงินทุนที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการเตรียมการสำหรับก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทรายแห่งใหม่จำนวน 2 โรง ได้แก่ ที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กำลังการหีบอ้อยโรงงานละ 2 หมื่นตันอ้อย/วัน โดยหลังจากจัดตั้งกองทุนแล้ว BRR จะเข้าไปถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน และบริษัทฯ ยังจะได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอีกด้วย