การแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่บนเฟซบุ๊ก #ThaiCaresFor3Rs

การแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่บนเฟซบุ๊ก #ThaiCaresFor3Rs

การแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่บนเฟซบุ๊ก #ThaiCaresFor3Rs แสดงพฤติกรรมความยั่งยืนในครอบครัว

ร่วมแบ่งปันภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองและเด็กๆ ช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร พร้อมร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืนยิ่งขึ้นให้แก่ประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองวันแม่ของไทย เฮงเค็ล ประเทศไทย และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกันจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่าย #ThaiCaresFor3Rs เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวแบ่งปันตัวอย่างพฤติกรรมความยั่งยืนภายในบ้านและชุมชน

 

การแข่งขันจะมีขึ้นบนเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 กันยายนและเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยทุกครอบครัวสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยกติกาการแข่งขัน มีดังนี้

 ถ่ายภาพผู้ปกครอง (หนึ่งคนหรือมากกว่า) และบุตรหลาน (หนึ่งคนหรือมากกว่า) ในอิริยาบถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3Rs (ลดการใช้, ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) โพสต์ภาพถ่าย พร้อมคำบรรยาย และแฮชแท็ก #ThaiCaresFor3Rs ในช่อง ‘คอมเมนต์’ ของโพสต์การแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่ #ThaiCaresFor3Rs

 

ภาพถ่าย 50 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใคร ความคิดสร้างสรรค์ การนำไปปฏิบัติได้จริงของไอเดีย 3Rs จะได้รับรางวัลกิฟต์เซ็ตพิเศษจากเฮงเค็ล บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม จากดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ประกาศผลรางวัลวันศุกร์ที่ 16 กันยายน บนเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎและกติกาการแข่งขันได้ที่ 

    y   

 

“สิ่งสำคัญคือให้ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องความสำคัญของความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเริ่มจาก วิธีที่ง่ายที่สุดที่ช่วยให้เราบรรลุผลสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วและไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งขณะแปรงฟัน เหล่านี้เป็นพฤติกรรมด้านความยั่งยืนพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถช่วยสร้างอนาคตอันยั่งยื่นให้แก่ประเทศของเราได้” ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

 

“นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ เฮงเค็ล มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ สสวท. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความยั่งยืนในบ้านและในชุมชนท้องถิ่น สิ่งที่สำคัญของความยั่งยืนคือความท้าทายที่ส่งผลต่อเราทุกคน การแข่งขันนี้เน้นถึงความจำเป็นที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก จะต้องร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเราทุกคน” อีริค อีเดลแมน ประธาน เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าว