สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญแพทย์เข้าร่วมงานประชุมกลางปี 2559

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญแพทย์เข้าร่วมงานประชุมกลางปี 2559

ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัย

 

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การประชุมกลางปี 2559”  ในวันที่ 2 กันยายน 2559  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์สมาชิก ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา ในด้านเวชปฏิบัติ และวิชาการที่ทันสมัย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาโรคผิวหนังระหว่างสมาชิก

 

สำหรับการประชุมกลางปี ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งมีการออกบูธและสาธิตเครื่องมือจากบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก แพทย์ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2716-6857, 0-2716-5256 โทรสาร 0-2716-6857

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

โทรทัศน์ 02-439-4600 ต่อ 8202 หรือ 081-421-5249

Email: [email protected]