ต้อนรับสื่อสัญจร สมุทรปราการ พลาดได้ไง...ใกล้แค่นี้

ต้อนรับสื่อสัญจร สมุทรปราการ พลาดได้ไง...ใกล้แค่นี้

โดยมี นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ให้เกียรติต้อนรับและนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ

 

องค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แคมเปญ “สมุทรปราการ พลาดได้ไง...ใกล้แค่นี้” โดยมี นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.สมุทรปราการ) ให้เกียรติต้อนรับและนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวจริง นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติประเพณีและวัฒนธรรม ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่าง 3 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 เส้นทางธรรมชาติ ปั่นจักรยานและสูดอากาศบริสุทธิ์ ที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เดินเล่นตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ชมกรรมวิธีการทำธูปหอมและผ้ามัดย้อม ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เส้นทางที่ 2 เส้นทางประวัติศาสตร์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปากน้ำที่พระสมุทรเจดีย์ ชมเรือรบที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของโลก เรียนรู้เรื่องราวชาติไทยจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมวิถีชีวิตริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า ‘เวนิชแห่งเมืองไทย’ ณ บ้านสาขลา พร้อมชิม “กุ้งเหยียด” ของอร่อยหนึ่งเดียวในไทย

เส้นทางที่ 3 เส้นทางออมบุญ เดินทางทำบุญ รักษาศีล ไหว้พระ ศักการะเกจิอาจารย์ดัง วัดบางพลีใหญ่ใน (หลวงพ่อโต) วัดมงคลโคธาวาส (หลวงพ่อปาน) แวะปฏิบัติธรรม วัดอโศการาม (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)