ไทยสมายล์จัดโครงการ “ไทยสมายล์ ท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 4”

ไทยสมายล์จัดโครงการ “ไทยสมายล์ ท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 4”

พาเด็กดอยเที่ยวทะเลครั้งแรก ด้วยแนวคิด"จากคนต้นน้ำ สู่คนปลายน้ำ" (เชียงใหม่ – ชลบุรี)

ไทยสมายล์จัดโครงการ “ไทยสมายล์ ท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 4” พาเด็กดอยเที่ยวทะเลครั้งแรก ด้วยแนวคิด"จากคนต้นน้ำ สู่คนปลายน้ำ" (เชียงใหม่ – ชลบุรี)

สายการบินไทยสมายล์ จัดโครงการไทยสมายล์ ท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 4นำเยาวชนด้อยโอกาสจากจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 40 คนเดินทางไปทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “จากคนต้นน้ำ สู่คนปลายน้ำ" (เชียงใหม่ – ชลบุรี)”เพื่อท่องเที่ยว เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนที่แปลกใหม่ พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมพิเศษ Thai Smile Academy” เพื่อจุดประกายเยาวชนที่สนใจอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้เกิดแรงบันดาลใจ และมีความรู้ในอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น โดยมีนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของไทยสมายล์ร่วมเป็นวิทยากร