งานสัมมนา IT Future for Listed Company หัวข้อ “Cloud Adoptio

งานสัมมนา IT Future for Listed Company หัวข้อ “Cloud Adoptio

ไอเอสเอสพีบรรยายงานสัมมนา SETในหัวข้อIT Future for Listed Company - Cloud Adoption ให้กับกลุ่มผู้บริหารด้านไอทีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์


 

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ไอเอสเอสพี รับมอบของที่ระลึกจากนายถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา IT Future for Listed Company หัวข้อ “Cloud Adoption”ให้กับกลุ่มผู้บริหารด้านไอทีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเลือกใช้เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดต้นทุนไปพร้อมๆกัน โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ไอเอสเอสพียังได้จัดบูธแนะนำผลิตภัณฑ์คลาวด์ให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาให้ได้รับความรู้และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ อาคารสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนพระราม 9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิราภรณ์ พิศมัย (เจี๊ยบ)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 8302 หรือมือถือ 094 – 560-1718

อีเมล : [email protected]