เผย 4 อันดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่หลากหลายสัญชาติ

เผย 4 อันดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่หลากหลายสัญชาติ

ครั้งแรกที่นักเรียนไทยจะสามารถเข้าถึงสถิติจากหน่วยงานด้านการศึกษาของทั้ง4ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ด้วยเครื่องมือใหม่ล่าสุดชื่อว่า Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Thailand  จัดอันดับ 4 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความหลากหลายของสัญชาตินักเรียนสูงสุด ด้วยHotcourses Diversity Index  ซึ่งเป็นดัชนีวัดความหลากหลายของสัญชาตินักเรียน โดยอันดับ 1 คือ Wesminter University ในประเทศอังกฤษ มีนักเรียนถึง 169 สัญชาติด้วยกัน รองลงมา  คือ Houston Community College ในสหรัฐอเมริกา 151 สัญชาติ และ University of Sydney ในประเทศออสเตรเลีย 144 สัญชาติ และสุดท้ายคือ University of Auckland ในประเทศนิวซีแลนด์ 53 สัญชาติ

นับเป็นครั้งแรกที่นักเรียนไทยจะสามารถเข้าถึงสถิติจากหน่วยงานด้านการศึกษาของทั้ง4ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  ด้วยเครื่องมือใหม่ล่าสุดชื่อว่าHotcourses Diversity Index เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของนักเรียนจากประเทศใดมากที่สุด   โดยมีการจัดอันดับให้เห็นชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครเรียน มีเพื่อนเชื้อชาติใดบ้าง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด และสรุปจำนวนเชื้อชาติของนักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งนี้มีความหลากหลายมากน้อยเพียงใด

ด้วย ฟังก์ชั่น Feel at Home Index จะเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีนักเรียนต่างชาติกี่คน มีนักเรียนไทยมากน้อยแค่ไหน และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมด เพียงแค่ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยลงในช่อง ‘ค้นหาจากชื่อมหาวิทยาลัย’ ก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ สถาบัน ก็ค้นหาได้โดยการเลือกดูข้อมูลเฉพาะประเทศ สาขาวิชา หรือระดับการศึกษา ซึ่งสถิติเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนไทยเลือกสถาบันการศึกษาต่อได้ตรงใจกับความต้องการของตัวเองมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือนี้ จะสามารถช่วยการวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ โดยสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งนักเรียนที่มองหาประสบการณ์แปลกใหม่จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนักเรียนที่รู้สึกอุ่นใจมากกว่าหากได้อยู่ในสังคมของเพื่อนชาติเดียวกัน  

อ่านรายละเอียด HDIเพิ่มเติม และวิธีการจัดทำข้อมูลฉบับเต็ม

* ข้อมูลจาก The Hotcourses Diversity Index ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานด้านการศึกษาของแต่ละประเทศและ  the Higher Education Statistics Agency (HESA)ใน สหราชอาณาจักร,The Institute of International Education (IIE)ในสหรัฐอเมริกา, Australian Government Department of Education & Training ประเทศออสเตรเลีย และNew Zealand Ministry for Educationประเทศนิวซีแลนด์