นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ มอบเงินเพื่อการกุศล

 นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ มอบเงินเพื่อการกุศล

เงินบริจาคดังกล่าวได้มาจากการจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ทั้งนี้สมาคมจะได้มอบให้กับองค์กรการกุศลอื่นๆ

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากซ้าย)รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายทวีเดช งามขจรกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อนำไว้ใช้ในกิจการของมูลนิธิต่อไป