“น้ำดื่มช้าง” มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

“น้ำดื่มช้าง” มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

“เครื่องดื่มตราช้าง”มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย “น้ำดื่มช้าง” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

นายวีระ รจนาสม  ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ในนาม “เครื่องดื่มตราช้าง”มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย “น้ำดื่มช้าง” จำนวน 600,000 ขวด รวมเป็นเงิน 450,000 บาท

เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 โดยมี รศ.นพ.อธิชาติ มงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการสวัสดิการ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรง

พยาบาลศิริราช  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด

ประภาส จรสรัมย์ โทร: 0837012838, 02-654-7551-2

จรรยวรรธน์ มูลสวัสดิ์ โทร: 0906247979, 02-654-7551-2