ริชมอนด์ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ประจำปี 2558

ริชมอนด์ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ประจำปี 2558

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีใจรักวัฒนธรรมไทยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโครงการริชมอนด์ปันน้ำใจ สร้างอาคารหลังใหม่สู่เด็กชาวดอย

 

คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท  ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีใจรักวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนมีการแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโครงการริชมอนด์ปันน้ำใจ สร้างอาคารหลังใหม่สู่เด็กชาวดอย ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ชนะเลิศ   ได้แก่ ด.ญ.วริษฐา สุวรรณโน น้องโยเกิร์ต,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ปลิดา ปาร์ลม น้องแองจี้   ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ด.ญ.จิดาภา อินทรโชติ น้องต้นข้าว , รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ ด.ญ.จรณพร แสงอรุณ น้องหงส์หยก และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่   ด.ญ.วริษฐา สุวรรณโน น้องโยเกิร์ต  เมื่อ 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา   ณ  ห้องทิพวรรณ  บอลรูม โรงแรมริชมอนด์

 

 

 

 

ธิดารัตน์  แก้วภิรา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

โรงแรมริชมอนด์

โทร 02-831-8850