ทีเอ็มบีเปิดตัว โครงการ “ไฟ ฟ้า อินอะบ็อกซ์ 2015”

ทีเอ็มบีเปิดตัว โครงการ “ไฟ ฟ้า อินอะบ็อกซ์ 2015”

โครงการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อต่อยอดการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืน

ชมภูนุช ปฐมพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว โครงการ “ไฟ ฟ้า อินอะบ๊อกซ์ 2015” (FAI-FAH In-a-Box 2015)โครงการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อต่อยอดการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการผนึกกำลังของพนักงานธุรกิจสาขาทีเอ็มบีรวมกว่า 5,000 คน จาก 450 สาขาทั่วประเทศที่จะส่งต่อปรากฏการณ์ “การให้อย่างยั่งยืน” ที่ทุกคนจะลงมือช่วยกันเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกว่า 20 ชุมชนทั่วประเทศ โดยเป็นการทำงานเชิงลึกร่วมกันของพนักงานสาขากับชาวชุมชนตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งนับเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับชุมชน ภายใต้แนวคิด Make THE Difference  หรือเปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น   โดยกิจกรรมเปิดตัวฯ นี้ จัดที่ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน