มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาฯ

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาฯ

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาฯ

นายอดิศัย ธรรมคุปต์  ประธานชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมตัวแทนชาวค่ายฯ มอบเงินบริจาค 800,000 บาทแก่ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาฯ เพื่อสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่

จุฬาฯ นำไปปรับปรุง "หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2481 หรือ 77 ปีแล้ว

ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมทบทุนโครงการรินน้ำใจสู่จุฬาฯ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ)” ทางธนาคารสาขาต่างๆ (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวล

รัษฎากรได้สองเท่า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ โทร. 02-218-3359 ถึง 60 และ 02-218-3370 หรือ www.cuar.chula.ac.th