ม.เอเชียอาคเนย์ รับมอบอุปกรณ์เครือข่ายจากตลาดหลักทรัพย์

ม.เอเชียอาคเนย์ รับมอบอุปกรณ์เครือข่ายจากตลาดหลักทรัพย์

เตรียมผลิตวิศวกร IOT เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ใช้งาน ทำงานได้จริง

 
ผศ.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ซ้ายมือ) รับบริจาคอุปกรณ์เครือข่ายจาก คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ขวามือ) เพื่อนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ Internet of Things เตรียมผลิตวิศวกร IOT เป็นแห่งแรกในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดสาขาวิศวกรรม Internet of Things ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงทุนอุปกรณ์ชุดพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ Intel Galileo Arduino, Raspberry Pi มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ใช้งาน ทำงานได้จริง โดยผู้จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอินเทอร์เน็ตประยุกต์ ของ ม.เอเชียอาคเนย์ จะมีตลาดรองรับมากมายและเป็นที่ต้องการของโลกอนาคตอย่างแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติม http://ioteng.sau.ac.th

สอบถามละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณจาริยา ใจสุทธิ์ (จุ๊บแจง), คุณจิตต์แจ่ม อัศวแก้วมงคล (แจ่ม)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด โทร. 02-439-4600 ต่อ 8304 มือถือ 098-232-2450

อีเมล์ : [email protected], [email protected]