แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มแนะนำเวบไซต์www.cromax.co.th

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มแนะนำเวบไซต์www.cromax.co.th

ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกเปิดให้บริการ เวบไซต์รวบรวมข้อมูล ประวัติ ผลิตภัณฑ์ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน

 

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก เปิดให้บริการ www.cromax.co.th เวบไซต์ที่ให้ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เวบไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติ ผลิตภัณฑ์ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์การค้นหาสูตรสี รวมทั้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ของโครแมกซ์ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐานและการเตรียมพื้นผิว หลักสูตรพื้นฐานการผสมสีเบื้องต้น เวบไซต์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารไปยังกลุ่มผู้แทนจำหน่าย และลูกค้าโครแมกซ์