โครงการ “Tollway Smart Way”

โครงการ “Tollway Smart Way”

โทลล์เวย์ใจดีแจกจักรยานให้เด็กยากจน

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ตัวแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยาน จำนวน 25 คันในโครงการ “Tollway Smart Way” ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนสุเหร่าเขียว จ.นนทบุรี เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ พร้อมยกระดับการศึกษาของชุมชน  โดยมีนายละออง กลมแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบจักรยานด้วยความยินดี