โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

นำทฤษฎีพหุปัญญา หรือ Multiple Intelligences ( M.I.) ของศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ มาใช้ในการเรียนการสอน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นำทฤษฎีพหุปัญญา หรือ Multiple Intelligences ( M.I.) ของศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในทุกระดับการศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  – มัธยมศึกษาปีที่ 4  ผู้ปกครองท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการแผนกอนุบาล โทร. 02-674-2450-2  ธุรการแผนกประถมและมัธยม โทร. 02-213-0117,    02-212-0157, 02-212-9930-1 และ 02-674-0900 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  www.ektra.ac.th

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณจาริยา  ใจสุทธิ์ (จุ๊บแจง)        อีเมล์ [email protected]

คุณปาริชาติ  สุวรรณ์ (ปุ้ม)           อีเมล์[email protected]

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด โทร.0-2439-4600 ต่อ 8304