นิด้า ชูมาตรฐาน AASCB เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

นิด้า ชูมาตรฐาน AASCB เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

การันตีหลักสูตรบริหารธุรกิจฯ เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เผยหลักสูตรบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย ได้รับมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ประกาศตัวเป็นหนึ่งใน 2 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว
     

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (MBA) เผยว่า มาตรฐาน ASCBB เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ในอาเซียน (ASEAN) มีเพียงในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทยในอนาคต ที่กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจะช่วยยกระดับการศึกษาบริหารธุรกิจให้นำหน้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้เมื่อจบหลักสูตรที่นี่ก็สามารถการันตีต่อบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้ทันที เพิ่มความได้เปรียบในการรับเข้าทำงาน มากกว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการรับรอง “คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะแรกในโลกที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจในหลักสูตรภาษาไทย นิด้ายังมีโครงการภาษาอังกฤษอีกหลายโครงการ และโครงการปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจของคณะ ก็เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจาก AACSB โดยมีวิชาเอกให้เลือกได้หลากหลายโครงการด้วย”