40 ปี DSTจัดสัมมนา“แพทย์ผิวหนังพบประชาชน”ย้ำเตือนระวัง

40 ปี DSTจัดสัมมนา“แพทย์ผิวหนังพบประชาชน”ย้ำเตือนระวัง

เรื่องการใช้ยาสเต็มเซลล์และการใช้หัตถการในการรักษา


รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย(คนกลาง)ร่วมกับผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย(ที่ 3 จากซ้าย) รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย(ที่ 5 จากซ้าย) ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท ประธานฝ่ายจริยธรรมสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย(ที่ 1 จากซ้าย)ร่วมกันจัดสัมมนา“แพทย์ผิวหนังพบประชาชน”เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์“4 ทศวรรษ พัฒนาความรู้ คู่ความปลอดภัย เพื่อคนไทยทุกคน”เผยเตือนคนไทยให้ระวังผลข้างเคียงจากการใช้เครื่องสำอางชนิดต่างๆ ระวังการเลือกใช้บริการหัตถการต่าง ๆ และการนำสเต็มเซลล์มาใช้เพื่อความงามและการชะลอวัย ณ ห้องโลตัส 1,2และ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯชั้น 22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

โทรศัพท์ 02-439-4600 9jv 8202 หรือ 081-421-5249

Email: [email protected]