25-26 พ.ค. หลักสูตร “สร้างภาพลักษณ์นักขาย มุ่งเพิ่มยอดและสร้

25-26 พ.ค. หลักสูตร “สร้างภาพลักษณ์นักขาย มุ่งเพิ่มยอดและสร้

หลักสูตรใหม่ สำหรับนักขายมือทอง

25-26 พ.ค. หลักสูตร “สร้างภาพลักษณ์นักขาย มุ่งเพิ่มยอดและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร” 

เนื้อหา
Module 1: การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักขายและการสร้างความประทับใจแรก
-การสร้างความประทับใจแรกใน 7 วินาที
-ความแตกต่างระหว่าง “เรามองตนเอง” กับ “คนอื่นมองเรา”
Module 2: การค้นหาจุดต่างเพื่อสร้างความเด่นให้ตนเอง
-การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้า
-การทำงานท่ามกลางความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และลูกค้า
Module 3: การนำเสนอและการติดต่อสื่อสาร
-การสร้างความมั่นใจในตัวเอง
-การนำเสนอที่แตกต่างและเร้าใจ
-การฝึกการสนทนาแบบโน้มน้าวใจ
-การจัดการกับข้อโต้แย้งอย่างมีชั้นเชิง
Module 4: การสร้างความเป็นมืออาชีพ
-ความพอดีในความสัมพันธ์แบบวิชาชีพ และส่วนตัว
-การเข้าสังคมและการใช้อวัจนภาษา
Module 5: การแต่งกายให้เหมาะสม
-รู้จักแต่งกาย เลือกสีให้เหมาะสมกับบุคลิกและวิชาชีพนักขาย

บรรยายโดย
อาจารย์สมบัติ เกษมล้นนภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 14,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 50%
เวิร์คช็อป 40%
ถาม-ตอบ 10%

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.25-26-SalesImage/Outline.pdf
สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล