19-20 พ.ค. หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่กับเทคนิคการฟัง .... เพื่อเ

19-20 พ.ค. หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่กับเทคนิคการฟัง .... เพื่อเ

หลักสูตรใหม่! รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่กับเทคนิคการฟัง .... เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดี”


เนื้อหา
-พัฒนาทักษะการฟัง ลดปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจกัน
-เรียนรู้การฟังอย่างลึกซึ้งพร้อมฝึกการสังเกต – ทักษะจำเป็นของผู้นำเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกน้อง หรือกับผู้นำในทีมอื่นๆ
-การฟังอย่างมีสติ ปราศจากอคติ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน รวมถึงการสื่อสารในครอบครัวเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
-การฟังความจริงตามที่เป็น การฟังด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ การฟังด้วยความเคารพต่อผู้พูดด้วยความจริงใจ และการฟังตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและความรู้สึก ก่อให้เกิดความรักและความเมตตาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
-การวิเคราะห์ตนเองในฐานะผู้ฟังตามหลักผู้นำ 4 ทิศ
-ฝึกการสวมบทบาทสมมติในการสื่อสารกับคู่สื่อสารที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ
-เทคนิคการจับประเด็นใจความสำคัญเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น

บรรยายโดย
ดร. ปอรรัชม์ ยอดเณรคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรด้านการสื่อสาร พิธีกรและผู้ประกาศข่าว

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
50 % ทฤษฎี 40 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.19-20-Leadership/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล