11 พ.ค. หลักสูตร “การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซ

11 พ.ค. หลักสูตร “การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซ

เจาะลึก Case by Case เห็นภาพชัดเจน สามารถปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ

11 พ.ค. หลักสูตร “การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์” 


เนื้อหา
-ให้บริการที่พัก พร้อมกับให้เช่าอาคาร ถือเป็นกิจการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ภาระภาษีกรณีการให้บริการที่พัก พร้อมกับบริการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น บริการซักรีด บริการอาหารเช้า มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
-การเฉลี่ยภาษีซื้อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกิจการ เฉลี่ยภาษีซื้อจากอาคาร หรือเฉลี่ยจากรายได้ แตกต่างกันอย่างไร และจะวางแผนเฉลี่ยอย่างไรให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
-กิจการรีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และหลักเกณฑ์ใดเป็นตัวกำหนดว่ากิจการใดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับยกเว้น
-ให้เช่าที่พักหรือออฟฟิศ พร้อมทั้งที่จอดรถ ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
-โปรโมชั่น “เช่าห้องพัก 2 คืน แถมฟรี 1 คืน” มีภาระภาษีอย่างไร ควรทำหรือไม่ จะแก้ไขอย่างไรให้ปลอดภัยทางภาษี
-โปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆที่ถูกใจทั้งลูกค้า และถูกต้องตามหลักสรรพากร
-สวัสดิการต่างๆที่จัดให้แก่พนักงานของโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ต้องมีภาระภาษีอย่างไร เช่น จัดอาหารให้แก่พนักงานในช่วงปฏิบัติงาน แจกชุดยูนิฟอร์ม หรือค่าทิปที่พนักงานได้รับจากลูกค้า
-คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
-การเปิดเสรีการค้าบริการ และข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
สอนแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping Lecture) 80 % ถาม-ตอบ 20 %

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.11-TaxHotel/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล