ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำในเอเชีย แปซิฟิค

ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำในเอเชีย แปซิฟิค

ผลสำรวจเผยผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำในเอเชีย แปซิฟิค สนใจเรื่องราคามากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวก

 

ดัชนีสายการบินต้นทุนต่ำปี 2015 ของ Expedia แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำ โดยผลสำรวจส่วนหนึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิคให้ความสำคัญกับสิทธิ์ในการนำกระเป๋าขึ้นเครื่องมากกว่าสิทธิพิเศษในการใช้ห้องน้ำ

วันนี้ ฝ่าย Global Tour & Transport ของ Expedia ได้เปิดเผยดัชนีสายการบินต้นทุนต่ำปี 2015 ที่จัดทำขึ้นโดย Northstar เพื่อสำรวจทัศนคติของนักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำในเอเชียแปซิฟิกแล้ว คาดว่าจะมีการให้บริการเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมีนาคม 2015* ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยว 94% จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ที่พร้อมสละสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

โลโก้ - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150123/170969LOGO

ดัชนีสายการบินต้นทุนต่ำประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2015 ของ Expedia ได้สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวราว 3,200 คนในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และไต้หวัน โดยถือเป็นการต่อยอดจากดัชนีสายการบินต้นทุนต่ำประจำภูมิภาคยุโรปตะวันตกปี 2014 ซึ่งศึกษาตัวเลือกของนักท่องเที่ยวระหว่างค่าโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การสำรวจดังกล่าวได้รวบรวมทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของสายการบินต้นทุนต่ำเทียบกับสายการบินทั่วไป รวมถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวยอมสละเพื่อแลกกับการลดค่าโดยสาร พร้อมกับเผยว่าผู้โดยสารนำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ทำอะไร สำหรับปัจจัยที่นักท่องเที่ยวใช้พิจารณาเลือกสายการบินต้นทุนต่ำนั้น ผลสำรวจพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสายการบินมากที่สุดคือ ประวัติความปลอดภัยของสายการบิน

นักท่องเที่ยวเพศชายมีแนวโน้มมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยในการสละสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหมอนและผ้าห่ม ฟรีค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง และสิทธิพิเศษในการใช้ห้องน้ำ เพื่อแลกกับการลดค่าโดยสาร และนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องเพศแล้วยังมีปัจจัยเรื่องอายุด้วย โดยผู้โดยสารอายุน้อย (ต่ำกว่า 35 ปี) เชื่อว่าการสละพื้นที่วางขาและสิทธิ์ในการนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด ส่วนผู้โดยสารที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเลือกที่จะสละบริการอาหารแบบฟูลมีลเพื่อประหยัดค่าตั๋ว

ตัดความบันเทิง

นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกเกินครึ่งหนึ่ง (56%) เต็มใจสละความบันเทิงบนเครื่องบินเพื่อประหยัดค่าตั๋ว ตามมาด้วยบริการอาหารแบบฟูลมีล (49%) หมอนและผ้าห่ม (48%) ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เต็มใจสละน้อยที่สุดได้แก่ พื้นที่วางขา สิทธิพิเศษในการใช้ห้องน้ำ และสิทธิ์ในการนำกระเป๋าขึ้นเครื่อง

 

ความบันเทิงบนเครื่องบิน

56%

บริการอาหารแบบฟูลมีล       

49%

หมอนและผ้าห่ม

48%

ขนมและเครื่องดื่ม

47%

สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

44%

ฟรีค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง

22%

พื้นที่วางขา

21%

สิทธิพิเศษในการใช้ห้องน้ำ

19%

สิทธิ์ในการนำกระเป๋าขึ้นเครื่อง

17%

 

อะไรสำคัญไม่สำคัญ

ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญกับสิทธิ์ในการนำกระเป๋าขึ้นเครื่องมากกว่าสิทธิ์พิเศษในการใช้ห้องน้ำ โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียให้ความสำคัญกับการใช้ห้องน้ำน้อยที่สุด โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) เลือกสละบริการห้องน้ำบนเครื่องเพื่อลดค่าโดยสาร อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับห้องน้ำมากที่สุด โดยมีเพียง 2% ที่เลือกสละบริการดังกล่าวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

ผู้โดยสารในเอเชียแปซิฟิก (76%) ยินดีรับบริการบนเครื่องที่ด้อยกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อประหยัดค่าตั๋ว โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเห็นด้วยกับข้อนี้มากที่สุด (93%) ตามติดด้วยฮ่องกง (91%) ส่วนนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์เห็นด้วยกับข้อนี้น้อยที่สุด (56%) ตามมาด้วยอินเดีย (59%)

ยิ่งสั้นยิ่งดี

นอกเหนือจากพื้นที่วางขาแล้ว ระยะเวลาของเที่ยวบินก็มีความสำคัญสำหรับผู้โดยสารในเอเชียแปซิฟิกเช่นกัน โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำสำหรับการเดินทางสั้นๆในช่วงสุดสัปดาห์ (51%) แต่หลีกเลี่ยงการใช้บริการเที่ยวบินระยะยาว (6 ชั่วโมงขึ้นไป) รวมถึงการบินไปฮันนีมูนกับสายการบินต้นทุนต่ำ โดยผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าหนึ่งในสามเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำสำหรับเที่ยวบินที่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง และลดลงเหลือ 23% สำหรับเที่ยวบินที่มีระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังร่วงลงเหลือ 7% สำหรับเที่ยวบินยาว 8 ชั่วโมง และดิ่งลงเหลือเพียง 1% สำหรับเที่ยวบินยาว 16 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารอายุน้อยเต็มใจบินระยะยาวกับสายการบินต้นทุนต่ำมากกว่า โดยผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 35 ปีจำนวน 35% เต็มใจใช้บริการเที่ยวบินที่ยาวกว่า 3 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับผู้โดยสารอายุ 55 ปีขึ้นไปที่พร้อมบินยาวเพียง 27%

ประหยัดค่าโดยสารเพื่อพักโรงแรมหรู

 

นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่ง (46%) เผยว่าจองเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อนำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าโรงแรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวจากไต้หวัน (71%) และไทย (62%) เช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี (53%) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีแนวโน้มที่จะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำมากที่สุด

ผลสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกมีการค้นคว้าข้อมูลมาเป็นอย่างดีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยผู้ตอบแบบสำรวจหนึ่งในสาม (32%) นิยมจองโรงแรมและเที่ยวบินรวมกันเป็นแพคเกจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน (53%) และเกาหลีใต้ (45%) ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งผลสำรวจของ Expedia ว่าด้วยแนวโน้มการกำหนดราคาของสายการบินแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวที่จองเที่ยวบินและโรงแรมหรือรถรวมกัน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 540 ดอลลาร์สหรัฐในการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆทั่วโลก

สำหรับผลการสำรวจดัชนีสายการบินต้นทุนต่ำประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2015 แยกตามประเทศ สามารถรับชมได้ที่นี่ [http://viewfinder.expedia.com/]