7 พ.ค. หลักสูตร “ภาวะผู้ตาม: ตามอย่างไร…ส่งเสริมหัวหน้าสู่คว

7 พ.ค. หลักสูตร “ภาวะผู้ตาม: ตามอย่างไร…ส่งเสริมหัวหน้าสู่คว

The Art of Followership: How Great Followers Create Great Leaders

หลักสูตร “ภาวะผู้ตาม: ตามอย่างไร…ส่งเสริมหัวหน้าสู่ความสำเร็จขององค์กร”


เนื้อหา
-เข้าใจบุคลิกภาพของตนเองและหัวหน้า ตามแนวทาง DiSC*
(ทฤษฎีการจำแนกบุคลิกภาพคนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้จริง)
-เรียนรู้ความต้องการของหัวหน้าที่แตกต่างกันตามบุคลิกภาพ
-หลีกเลี่ยงสิ่งที่สร้างความเครียดให้หัวหน้า
-หาแนวทางการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการทางจิตวิทยาของหัวหน้า
-กำจัดอุปสรรคในการทำงานร่วมกับหัวหน้าในแต่ละบุคลิก
-ปรับแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามบุคลิกภาพของตนให้ “เข้าทาง” ของหัวหน้า
-กำหนด Action Plan ในการพัฒนาให้มีภาวะผู้ตามที่สูงขึ้นจริงหลังการฝึกอบรม


บรรยายโดย
อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
ประสบการณ์วิทยากรกว่า 20 ปี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 50 % กิจกรรมกระตุ้นต่อมคิด 35 % ถาม-ตอบ 15 %

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.07-Followership/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล