29 เม.ษ. หลักสูตร “Effective Business English Presentation S

29 เม.ษ. หลักสูตร “Effective Business English Presentation S

เทคนิคและศิลปะการนำเสนอภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ

เนื้อหา
- เรียนรู้การวางโครงร่างในการนำเสนอ เลือกคำพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง สรุปได้ใจความสำคัญ
- ฝึกการนำเสนอในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแนะนำบริษัท การนำเสนอข้อมูล และการนำเสนอแบบมีและไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า
- เพิ่มความมั่นใจ ลดความประหม่า ฝึกท่วงท่าในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
- พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตอบคำถามระหว่างการนำเสนอ
- แนะนำการเตรียมตัว เตรียมเอกสารและอุปกรณ์เสริม Visual Aids เพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
*ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate ขึ้นไป

บรรยายโดย
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
50 % ทฤษฎี 40 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/04.23-EngforSalesRep/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล