PAG ขึ้นแท่นศูนย์บริการ-ผู้จัดจำหน่ายของ Luminator

PAG ขึ้นแท่นศูนย์บริการ-ผู้จัดจำหน่ายของ Luminator

Precision Aviation Group ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย-ศูนย์ซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการของ LuminatorPrecision Aviation Group, Inc. (PAG) ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการเสริมสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและจัดจำหน่ายสายผลิตภัณฑ์ Rotorcraft ของ Luminator Technology Group, LLC (Luminator) อย่างเป็นทางการ

ข้อตกลงนี้มอบสิทธิให้บริษัทในเครือ PAG ซึ่งรวมถึงสถานีซ่อมบำรุงจำนวน 7 แห่งที่ได้รับการรับรองจาก FAA / EASA / TC และ CASA ในการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (MRO) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Searchlights ที่ผลิตโดย Luminator รวมถึงดูแลงานขายและการแลกเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์ New and Overhauled อย่างครบวงจรทั่วโลก

นายคีแทน ดีไซ รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ PAG กล่าวว่า "ข้อตกลงนี้เป็นการขยายความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่าง PAG กับ Luminator ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาติดตั้งบนระบบเครื่องบินที่เราให้การสนับสนุนอยู่ การได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและผู้จัดจำหน่ายในครั้งนี้จะเปิดทางให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ Luminator แก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไฟฉาย (ที่เราจำหน่าย) บวกกับทีมเทคนิคและทีมขายมากประสบการณ์ของเรา ยังช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากแก่ผู้ประกอบการที่เราได้ให้การสนับสนุนอีกด้วย”

"Luminator รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ PAG ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ MRO และ OEM” สตีเวน บอยด์ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด (อากาศยาน) ของ Luminator กล่าว “PAG จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับสายผลิตภัณฑ์อากาศยานปีกหมุนของเรา เราเลือก PAG เพราะ PAG มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีความสามารถด้าน MRO ที่หลากหลาย และมีทีมขายอยู่ทั่วโลก แต่ที่สำคัญที่สุดคือ PAG มีประวัติการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามาอย่างยาวนาน"

นายดีไซระบุว่า "การสร้างความสัมพันธ์ด้าน OEM มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวของเรา เราภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของ Luminator"