สมาคมกีฬาฯ สมุทรปราการ จัดแข่งกีฬาพื้นบ้าน ปีที่ 2

สมาคมกีฬาฯ สมุทรปราการ จัดแข่งกีฬาพื้นบ้าน ปีที่ 2

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ชี้ให้เห็นประโยชน์ของกีฬาพื้นบ้านไทยในการแข่งขันปีที่ 2

เนื่องจากกีฬาพื้นเมืองไทยช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านกีฬาไทยของชาติ กีฬาพื้นเมืองไทย จัดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นและเข้าใจชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมแบบไทยๆ และให้คุณค่าไม่ยิ่งหย่อนกว่ากีฬาสากล อีกทั้งกีฬาพื้นเมืองไทยยังช่วยส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะสนุกสนาน สมัครสามัคคี และเข้าใจดีต่อกันได้อย่างแท้จริง เและ สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศ ทุกวัย และเข้าร่วมได้จำนวนมาก ทั้งนี้ เพราะกีฬาพื้นเมืองไทย

โดยทั่วไป จะเป็นลักษณะการเล่นง่ายๆ ไม่มีกฎกติกายุ่งยากสลับซับซ้อน และจัดเป็นกีฬาเพื่อนันทนาการที่ดี เพราะเล่นง่าย เล่นแล้วสนุกสนาน คลายเครียด แม้จะเต็มที่และจริงจังกับการเล่น แต่ก็ไม่เกิดความเครียด และยังเป็นกีฬาที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนใหญ่เก็บหรือดัดแปลงมาจากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่น พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ช่วยส่งเสริมการใช้สินค้าไทย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย เข้าทำนอง “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยซื้อ ไทยขาย ไทยเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย เงินทองไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ” เป็นการช่วยลดดุลการค้า ไม่เสียเปรียบดุลการค้าต่างประเทศ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กีฬาพื้นบ้านนั้นมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง และทำไมเราถึงต้องเล่นกีฬาพื้นบ้านกัน เตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกำลังกายของเราให้พร้อม เพื่อมาพบกับกีฬาพื้นบ้านสุดยิ่งใหญ่ของสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ใน"การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ"