สัมมนา Marketeer on Stage @ Sasin # 7ตอน “แอบแชทออนไลน์”

สัมมนา Marketeer on Stage @ Sasin # 7ตอน “แอบแชทออนไลน์”

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องศศินทร์ ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯศศินทร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ จัดสัมมนาในหัวข้อMarketeer on Stage @ Sasin # 7 : ตอน “แอบแชทออนไลน์”Scene # 1 Marketeer Talk with Guests โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณรวมพร ศิระธนาพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทบีทอล์ค ประเทศไทยคุณสาริษฐ์เกยุราพันธ์ผู้จัดการฝ่ายขาย Line ประเทศไทย และคุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)(ดีแทค)Scene # 2 : Marketeer Research

เสนอผลงานวิจัยเรื่อง10 Hot Consumer Trend in 2015 by Ericsson ConsumerLab”โดยคุณบัญญัติเกิดนิยมHeadofCommunicationandRegulatory Affairs Ericsson (Thailand) Ltd.ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ด้านการตลาด ศศินทร์ พร้อมชมภาพยนตร์โฆษณาจากต่างประเทศ ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องศศินทร์ ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯศศินทร์