งานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลคชั่นของแบรนด์ "SEQUIN AND SUEDE"

งานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลคชั่นของแบรนด์ "SEQUIN AND SUEDE"

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ลานอีเวนท์ SQ1 BTS สยามสแควร์

ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลคชั่นของแบรนด์ "SEQUIN AND SUEDE"

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ลานอีเวนท์ SQ1 BTS สยามสแควร์ 


และชมแฟชั่นโชว์จากคอลเลคชั่นแรก "Shakespeare Unknown" พร้อมกับงานเลี้ยงและรับของที่ระลึกจากทางแบรนด์