กิจกรรม “Bartercard Thailand Conference 2015”

กิจกรรม “Bartercard Thailand Conference 2015”

"บาร์เทอร์คาร์ด จัดกิจกรรมประจำปีให้แก่พนักงาน"


บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช่เงินสดรายใหญ่ที่สุดในโลก จัดกิจกรรม “Bartercard Thailand Conference 2015” สำหรับพนักงานบาร์เทอร์คาร์ดประเทศไทยทุกสาขา ทั้งสำนักงานใหญ่ ทองหล่อ สีลม ลาดพร้าว พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้เกิดความสามัคสมานสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนช่วยกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกิจกรรมสังสรรค์ภายใต้ธีมงาน “Bartercard Uniform Party” ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก